Solidaritat

La nostra millor arma és la solidaritat. És molt bonic quan ho cantem a les manifestacions o l’escrivim a les nostres octavetes però és quan aquesta és realment necessària que veiem no estem soles. Molta gent utilitzam a diari el Banc Expropiat, molta ha passat algun cop o altre a alguna activitat o reunió però nosaltres soles no podrem aturar el desallotjament. Aquí trobeu algunes de les mostres de solidaritat contra el desallotjament durant les campanyes per defensar el banc des del 2013  fins al desallotjament (23.5.2016).

Abril 2016: convocatòries en cas de desallotjament

novembre 2014 comunicat des dels barris de Barcelona: defensem el que estimem

14 de gener 2014 1000 Bancs Expropiats: comuncat del Grup d’habitatge i espai públic de l’assemblea de la vila de Gràcia

10 de gener 2014 ocupada una oficina de catalunya Caixa contra el desallotjament

17 de juny 2013: Cronologia de la campanya pel Banc Expropiat

17 de juny 2013: Rosita veïna de gràcia: Banc Expropiat queda’t a Gràcia

17 de juny 2013 comunicat de l’Assemblea Groga de Gràcia

13 de juny 2013 comunicat d’Arran Gràcia

3 de juny 2013: Blog de les solidàries amb el Banc Expropiat

7 de juny 2013: Pancartes i més a la vila

6 de juny 2013: la xarxa d’aliments amb el Banc Expropiat