Botiga de llibres i roba gratis

Des del Novembre del 2015 la Botiga Gratis ha agafat un nou funcionament i s’ha constituit l’Assemblea de la Botiga Grtais que s’encarrega del seu manteniment, fent assemblees periódiques per millorarla i gestionar els conflictes que surgeixen.

Si vols formar-ne part posa’t en contacte amb elles al Banc.

De dilluns a divendres:  18.00h – 21.00h

IMG_20160107_124008

………………………………………………………………………………………….

PER QUÈ UNA BOTIGA GRATIS?

 

Elles (o el sistema capitalista)

L’economia Capitalista és un sistema depredador on els diners són la mesura de tot. Les empreses, per sobreviure, sempre han de créixer més: assolir més quota de mercat, abaratir costos, augmentar la productivitat.Qui més produeix i millor ven, més diners guanya i més i millor podrà invertir. Els diners ho són tot: els que més tenen més possibilitats tenen d’enriquir-se. I per a que uns guanyin d’altres necessàriament han de perdre, amb la qual cosa es genera l’impossibilitat de seguir comprant i, a la llarga, les crisis que periòdicament assetgen el capitalisme.

Aquest principi implica l’actual model hiperconsumista en el qual els objectes es tornen obsolets cada cop més ràpidament, exigint recanviar-los (cotxes, roba, mobles, ordinadors, mòbils, etc.) a través de la publicitat, que no són tant sols els anuncis sinó totes les necessitats que ens creen i les costums que ens imposen mitjançant les pel·lícules, les series televisives, els llibres, els aparadors, els informatius, etc.

A més a més, aquesta lògica malversadora i hedonista no menciona el que comporta: deslocalitzacions, abaratiment dels sous i dels acomiadaments, inseguretat i precarització laboral, destrucció de la terra i els seus recursos, etc.

Dins d’aquesta mentalitat no ens estranya entendre l’ajuda als altres com un acte purament caritatiu (gens altruista i molt egoista), és a dir, donar allò que et sobra, allò que ha quedat obsolet, per a poder continuar alimentant la maquinària consumista. La caritat és la solidaritat dels rics.

 

Nosaltres (o les nostres ànsies anticapitalistes)

La lògica consumista, la lògica del mercat, s’ha estès i interioritzat de tal manera en la societat que totes les relacions socials s’han vist alterades per aquestes. L’ombra dels diners s’imposa per sobre de tot. Els diners que posseïm, o que volem aconseguir, mediatitzen les nostres relacions amb els altres: som el nostre compte bancari, el nostre sou, la nostra propietat, la nostra hipoteca, etc. No importa qui siguem o què volem sinó tan sols quant tenim. No importen els nostres sabers, les nostres virtuts o les nostres habilitats sinó el rendiment que d’elles en puguem traure. Deixem de ser persones que es troben amb les seves necessitats i problemes, i ens convertim en mercaderies que s’intercanvien.

Nosaltres volem trencar, abolir, extingir aquests principis. Per això intentem crear espais, moments i relacions on no hi hagi cabuda per a aquest intercanvi monetari. Volem crear un afora de la lògica empresarial (ara en diuen emprenedora) i unes relacions que la destrueixin.

En realitat existeixen molts moments en els que la solidaritat i el suport mutu es donen realment, quan ens ajudem de forma incondicional, sense esperar res a canvi: amb la nostra família, les nostres amistats, etc. Es tracta de tornar a teixir aquests llaços que han quedat trencats en els nostres barris a causa de l’aïllament i la soledat que comporta l’actual mode relacional i de vida.

NO volem que el comerç i les relacions mercantils enterboleixin les nostres relacions d’amistat, de veïnatge, les relacions humanes. Per això apostem per a la botiga gratis i intentem, a més a més estendre altres maneres de fer i estar que permetin relacionar-nos, no com individues aïllades que consumeixen, sinó com a persones d’una comunitat que es necessiten.