Biblioteca

Compartim idees diferents i millors de les que ens intenten imposar per comprendre i transformar el mon. Compartim llibres sense paperassa entre mig, confiant entre nosaltres i sent cadascuna responsable, per no reproduir a petita escala la burocràcia infernal a la que ens veiem sotmeses.

Actualment la Biblioteca té aquests apartats temátics com destacats:

  • Habitatge, espai pùblic i gentrificació.
  • Autogestió i suport mutu
  • Lluites de gènere

Us animem a portar llibres i documentació d’aquestes temátiques.

Anuncis