Concentració per defensar el dret a l’habitatge

4 persones (Ofi. de Gràcia i Sindicat de Llogateres) estan citades a declarar per defensar el dret a l'habitatge digne!!

Perquè la lluita per l'habitatge ens implica a totes!!