Debat plural des del Grup de Salut de Gràcia

Dimecres 30 d’octubre ales 19h!!