Activitats 23/02-01/03

Aquesta setmana destaquem:

** Aturat temporalment el desallotjament del Banc Expropiat:
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2015/02/08/aturat-temporalment-el-desallotjament-del-banc-expropiat/

**Nou vídeo en suport al Banc Expropiat del col·lectiu Krasnyi:
https://www.youtube.com/watch?v=TSiZPhPh0s8

++El Banc Expropiat SEGUEIX EN PERILL DE DESALLOTJAMENT.

++Comparteix i difon el documental “El Banc Expropiat resisteix”:
http://vimeo.com/113681131

++Els enllaços als altres vídeos del Banc Expropiat:
http://vimeo.com/110212532
http://vimeo.com/99287343
http://vimeo.com/99981374
http://vimeo.com/100991316
http://t.co/52LicUxnFa

ACTIVITATS 23/02-01/03

Dilluns 23
17h Taller de costura
19h30 Classe de català

Dimarts 24
19h Xarxa d’aliments
19h Classe d’euskera

Dimecres 25
17h30 Classe d’alemany
19h Classe d’àrab
19h Grup d’habitatge i espai públic
20h Xarxa de suport mutu d’habitatge

Dijous 26
19h Assemblea de gestió
18 Classe de guitarra

Divendres 27
18h Classe d’anglès
19h Presen tació del llibre “Matar el Chino, Entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona”

21-03h Festa per l’autogestió del Banc Expropiat a los Bloques Fantasmas

Diumenge 01
19h Cinefòrum: Les dones, rere la càmera “Te doy mis ojos”

ChinoTW

FESTA TWITTER

Març2015