Material actualitzat per a difondre la campanya

Tornem a penjar les dues octavetes i els dos cartells, amb la info actualitzada, per a poder fer difusió. Per a descarregar heu de clickar a sobre de la imatge i quan s’obri prémer el botó de la dreta del ratolí i fer “guardar imagen como”. Ho haureu de fer per a cada una de les imatges.
octaveta suport

octaveta desallotjament

Com donar suport
Com donar suport
Desallotjament
Desallotjament
Anuncis