Catalunya Caixa ha sol·licitat la paralització del procés contra el Banc Expropiat

Avui estem contentes, avui ens sentim fortes. Catalunya Caixa ha sol·licitat la paralització del procés contra el Banc Expropiat. La nostra alegria és en part per això, però el que realment ens fa estar felices es com hem arribat fins aquí; la principal raó ha sigut gràcies a aquelles anònimes que dia a dia han donat suport d’una o altra manera en aquest projecte, i fent que la solidaritat sigui alguna cosa més que una simple paraula.

Ho hem fet entre totes, des de l’autonomia, el suport mutu, la desobediència, l’autogestió i l’acció directa. Sense demanar permís, sense haver d’anar a plorar a cap institució, sense vendre les nostres paraules a cap medi de comunicació oficial. Aquesta és la nostra victòria i aquest és el camí que pas a pas i pedra a pedra volem seguir construint.

Catalunya Caixa seguirà intentant recuperar la seva propietat. Nosaltres seguirem intentant fer d’aquesta ciutat un lloc on les persones estiguin per sobre de qualsevol benefici econòmic. El Banc només són quatre parets i sabem que Catalunya Caixa té moltes més oficines on crear vida, xarxes de resistència i autoorganització. El que considerem més important és que aquesta idea ha anat calant en aquesta la nostra Vila, on moltes de les nostres veïnes, que estan sofrint dia a dia i de manera dramàtica els abusos dels poders econòmics i polítics, han trobat en aquest espai un lloc on no sentir-se soles i excloses.

 A partir d’ara, nosaltres volem tornar a centrar els nostres esforços en el projecte que tenim en el Banc, almenys fins que tinguem novetats sobre el procés judicial, ja que Catalunya Caixa només ha sol·licitat la seva suspensió temporal. Això no significa que hagi retirat la denúncia. Pot reactivar el procés en qualsevol moment i estarem atentes i preparades per quan això es doni.

La lluita contra el capital continua, ens veiem al Banc Expropiat i als carrers.

___________________________________________

Hoy estamos contentas, hoy nos sentimos fuertes. Catalunya Caixa ha solicitado la paralización del proceso contra el Banc Expropiat. Nuestra alegría es en parte por eso, pero lo que realmente nos hace estar felices es cómo hemos llegado hasta aquí; la principal razón ha sido gracias a esas anónim@s que día a día han dado apoyo de una u otra manera a este proyecto, y haciendo que la solidaridad sea algo más que una simple palabra.

 Lo hemos hecho entre tod@s, desde la autonomía, el apoyo mutuo, la desobediencia, la autogestión y la acción directa. Sin pedir permiso, sin tener que ir a llorar a ninguna institución, sin vender nuestras palabras a ningún medio de comunicación oficial. Esta es nuestra victoria y este es el camino que paso a paso y piedra a piedra queremos seguir construyendo.

Catalunya Caixa seguirá intentando recuperar su propiedad. Nosotras seguiremos intentando hacer de esta ciudad un lugar donde las personas estén por encima de cualquier beneficio económico. El Banc sólo son cuatro paredes y sabemos que Catalunya Caixa tiene muchas más oficinas donde crear vida, redes de resistencia y autoorganización. Lo que consideramos más importante es que esta idea ha ido calando en esta nuestra Vila, donde muchas de nuestr@s vecinas, que están sufriendo día a día y de manera dramática los abusos de los poderes económicos y políticos, han encontrado en este espacio un lugar donde no sentirse solas y excluidas.

 A partir de ahora, nosotras queremos volver a centrar los esfuerzos en el proyecto que tenemos en el Banc, al menos hasta que tengamos novedades acerca del proceso judicial, ya que Catalunya Caixa sólo ha solicitado su suspensión temporal. Ésto no significa que haya retirado la denuncia. Puede reactivar el proceso en cualquier momento y estaremos atentas y preparadas para cuando ésto ocurra.

 La lucha contra el capital continua, nos vemos en el Banc Expropiat y en las calles.

Anuncis

2 thoughts on “Catalunya Caixa ha sol·licitat la paralització del procés contra el Banc Expropiat

Els comentaris estan tancats.